Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Problemen met het leven

REFLECTIEMartin van Kalmthout - 61–3 (2023)

VOORVERTONING

Ligt het op onze weg – als psychologische hulpverleners – in te gaan op de grote levensvragen en zo ja, hoe doen we dat dan? Ik zal deze vragen benaderen vanuit mijn achtergrond als psychotherapeut. Vanuit die invalshoek zijn existentiële vragen als vanzelfsprekend in de praktijk aanwezig, impliciet of expliciet. Ik verwijs mensen daarvoor niet naar een geestelijk verzorger, ze passen in mijn therapeutische doelstellingen. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat mijn verhaal alleen voor psychotherapeuten van toepassing is. Integendeel: in principe geldt het voor alle vormen van psychologische hulpverlening.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.