Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Congres transculturele geestelijke gezondheidszorg 24 april 2023, Congrescentrum UPC KU Leuven

CONGRESVERSLAGAyse Dogan - 61–3 (2023)

VOORVERTONING

Anno 2023 staat het thema cultuur en identiteit hoog op de agenda in de maatschappij en de politiek. Het is dan een kwestie van tijd vooraleer heersende ideologieën en beleid rond deze thema’s binnensluipen in wetenschappelijke domeinen en in de praktijk van de hulpverlener. Naargelang de tijdsgeest waarin we leven, verandert ook onze verhouding tot deze thema’s. Dit heeft onder andere te maken met de aard en de mate van (wetenschappelijke) aandacht en de (financiële) middelen die vrijgemaakt worden voor onderzoek, kennisverwerving en -verspreiding in functie van belangrijke maatschappelijke waarden en doelen.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.