Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

E.H.M. Eurelings, C.G. Kooiman, & M.H. Lub (Red.) (2021). Het lichaam en psychisch functioneren: theorie, onderzoek en klinische toepassing. Bohn Stafleu van Loghum

BOEKBESPREKINGRenate Geuzinge - 61–3 (2023)

VOORVERTONING

Vijftien jaar geleden en vorig jaar zomer opnieuw volgde ik de cursus psychodiagnostiek van Liesbeth Eurelings, ‘Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met behulp van theoriegestuurde profielinterpretaties’. Op herhaling gaan was bedoeld als een booster en tevens was ik benieuwd naar de toepassing van nieuwe wetenschappelijke bevindingen. Erg interessant vond ik bijvoorbeeld dat uit nieuwe onderzoeken bleek dat mensen met een somatisatiestoornis opvallend veel behoefte hebben aan affectie. De bij de cliënt gemeten ‘somatisatie’ kan zo gezien worden als een maat voor diens affectregulatie en sociale gerichtheid. Dit soort uitkomsten helpen me mijn cliënten beter te begrijpen.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.