Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Siebrecht Vanhooren (2023). Op de bodem. Existentiële thema’s in psychotherapie en begeleiding. Pelckmans Uitgevers.

BOEKBESPREKINGMarion Verkade - 61–3 (2023)

VOORVERTONING

“Op de bodem van ons mens-zijn schuilen onze essentiële levensvragen”, zo opent de achterflap. In dit boek neemt Vanhooren als vertrekpunt dat we in onze alledaagse angsten “proeven van de fragiliteit van het bestaan” en van de eindigheid ervan, ofwel het niet-zijn (p.7). De wetenschap dat ons zijn eens zal overgaan in niet-zijn, is geworteld in ons bestaan en dringt zich soms op in de (ervaren) zinloosheid van onze ervaringen. Dat geldt voor onze cliënten, maar evengoed voor onszelf. Vanhooren richt zich dan ook niet alleen op psychologen en psychotherapeuten, maar ook op hun cliënten en op iedereen die zoekende is. Hij betoogt dat alledaagse klachten vaak door doods- of levensangst gevoed worden en vaak gepaard gaan met existentiële eenzaamheid.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.