Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Annelies Verheugt-Pleiter en Jolien Zevalkink (2022). Mentaliseren in de kindertherapie. Leidraad voor de praktijk (3e, geheel herziene editie). Uitgeverij Nieuwezijds.

BOEKBESPREKINGMarion Verkade - 61–3 (2023)

VOORVERTONING

Literatuur over mentaliseren-bevorderende therapie (MBT) is vaak wetenschappelijk goed doorwrocht, maar ook van een hoog abstractieniveau en daarom relatief moeilijk leesbaar. Dit geheel herziene handboek over mentaliseren-bevorderende therapie bij kinderen (MBTK) begint met een heldere beschrijving van wat mentaliseren is, het belang van een goed mentaliserend vermogen alsook epistemisch vertrouwen voor het adaptief (interpersoonlijk) functioneren, hoe dit vermogen in de ontwikkeling geremd of bevorderd kan worden, en wat behandeling daarin kan betekenen. Het richt zich op de behandeling van kinderen van vier tot twaalf jaar. Daarbij worden ouders en andere gezinsleden meteen meegenomen omdat het mentaliseren en het epistemisch vertrouwen van kinderen zich alleen verder kunnen ontwikkelen wanneer hun gezinsleden meegroeien.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.