Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De doos van pandora opengewrikt door enkelvoudig trauma

De kracht van emoties bij de verwerking van complex trauma

UIT DE PRAKTIJKGeert Michels - 61–4 (2023)

VOORVERTONING

Als crisispsycholoog en psychotherapeut binnen het Militair Hospitaal kom ik periodiek in aanraking met mensen die enkelvoudige traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Ik merk echter meer en meer op dat de traumaklachten frequent gelinkt zijn aan eerdere vroegere traumatische ervaringen in de kindertijd. Zo ook bij de casus die in dit artikel gepresenteerd zal worden. Het gaat hierbij om een individueel ambulant therapeutisch traject van een cliënte die aanvankelijk last had van een type-I trauma, maar waarin tijdens het proces van een emotion focused therapy (EFT) duidelijk werd dat we te maken hadden met een complex trauma.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.