Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Achteruit kijken naar de toekomst

REFLECTIEBert Krapels - 61–4 (2023)

VOORVERTONING

Het onderwerp ‘ouder worden’ heeft steeds meer mijn aandacht gekre­gen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de fase van mijn leven, waarin ik ten aanzien van mijn werk balanceer tussen afstand nemen en erbij willen blijven. Terugkijkend besef ik dat twee therapievormen een belangrijke invloed hebben gehad op mijn werk met cliënten: • Het leren stilstaan bij signalen van mijn lijf zoals Gendlin (1978) ons dat met focussen leert. • Het bewust zijn van beelden zoals dat in symbooldrama door Leuner (1994) wordt aangereikt.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.