Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Ervaringen met een ervaringsgerichte groepstherapie

UIT DE PRAKTIJKÁrpi Süle & Veronique Goossens - 62–1 (2024)

VOORVERTONING

In deze bijdrage staan we stil bij onze ervaringen met een ervarings­gerichte groepstherapie die we de laatste jaren ontwikkeld hebben in een centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG)1. We zijn gestart in 2016 met een aanbod ‘Omgaan met mijn innerlijke criticus’, een gesloten groep van tien sessies, die jaarlijks één of twee keer georganiseerd werd. Om inhoude­lijke en organisatorische redenen – waar we in deze bijdrage dieper op zul­len ingaan – hebben we dit aanbod uitgebreid naar een doorlopende groep ‘Ervaringsgerichte groepstherapie’. Deze bestaat uit vier modules met tel­kens een ander thema, en een in­- en uitstapmoment bij het begin en einde van de modules. We beschrijven hier onze ervaringen met deze groep en de redenen waarom we geëvolueerd zijn naar deze formule.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.