Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Therapeutische responsiviteit in het landschap van leegte bij depressie

Een kwalitatief onderzoek bij psychotherapeuten en counselors

ONDERZOEKHeidi Pellens - 62–1 (2024)

VOORVERTONING

Psychotherapie-onderzoekers zijn het er inmiddels met elkaar over eens dat verschillen in therapiemodel en vaste therapeutkenmerken (bijvoorbeeld aantal jaren ervaring) geen substantiële rol spelen in de uitkomst van een therapie (Beutler et al., 2004; Cuijpers et al., 2008; Constantino et al., 2021; Johns et al., 2019). De belangstelling voor de mogelijke rol van de zogenaamde common factors daarentegen is gegroeid. Common factors zijn die aspecten die gedeeld worden door de verschillende therapiestromingen (Norcross & Wampold, 2011). Een voorbeeld van deze gedeelde factoren is de responsiviteit van de therapeut (Kramer & Stiles, 2015; Stiles et al., 1998; Wu & Levitt, 2020).

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.