Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Emotion focused therapy en experiëntieel-existentiële therapie in dialoog

Interview met Kurt Renders en Siebrecht Vanhooren

INTERVIEWKim Van Beylen & Thijs Vanhie - 62–1 (2024)

VOORVERTONING

De VVCEPC organiseerde in november de tweede editie van ‘Crossings’. Crossings heeft als doel de uitwisseling tussen de verschillende substromingen binnen het cliëntgerichte gedachtegoed te stimuleren. In deze tweede editie werd via een video-interview ingezoomd op de gelijkenissen en verschillen tussen de emotion focused therapy (EFT) en de experiëntieel-existentiële psychotherapie (EEP) met twee prominente vertegenwoordigers van deze stromingen, namelijk Kurt Renders voor EFT en Siebrecht Vanhooren voor EEP. Kurt is psycholoog, cliëntgerichte, existentiële en EFT-therapeut en opleider. In zijn eigen praktijk werkt hij voornamelijk met mensen die trauma’s hebben meegemaakt. Siebrecht is cliëntgericht-experiëntieel, focusinggericht en experiëntieel-existentieel therapeut en is professor klinische psychologie aan de KU Leuven...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.