Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Mick Cooper (2023). Psychology at the heart of social change. Developing a progressive vision for society. Policy Press.

BOEKBESPREKINGKristof Stappers - 62–1 (2024)

VOORVERTONING

Telkens opnieuw merk ik hoe geprikkeld ik geraak als ons denkkader uit haar strikt therapeutische oevers treedt en buiten de muren van de therapieruimte wordt ingezet om bredere maatschappelijke bewegingen of kansen te belichten. Welke processen en mechanismen aan de basis liggen van persoonlijke groei of lijden is ons door opleiding, super- en intervisie en praktijkervaring vertrouwd geworden. Met dit boek toont Cooper ons hoe dit alles ook kan opgaan voor het macroniveau van maatschappijvorming. In het eerste hoofdstuk (Introduction) toont hij waarom een progressieve visie op onze hedendaagse maatschappij gebaat kan zijn met psychologische inzichten over het wezen van de mens. Niet enkel omdat ons welzijn sterk samenhangt met psychologische factoren, maar ook omdat deze visie licht kan werpen op wat we als mens (en samenleving) echt be...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.