Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

‘The times they are a-changin.’ Psychotherapie in tijden van verandering en onzekerheid – Dag van de psychotherapie, 15 december 2023, Amsterdam

CONGRESVERSLAGEllen Gunst - 62–1 (2024)

VOORVERTONING

Deze dag van de psychotherapie leek me een heel mooie gelegenheid om de banden met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en collega’s van de VPeP aan te halen. De congrescommissie had zich dit jaar gewaagd aan een boeiend thema waar een zeshonderdtal psychotherapeuten enthousiast op af kwamen in de mooie Beurs van Berlage in Amsterdam. De voorzitter van de NVP, Kirsten Hauber, schetste bij de dagopening de stand van zaken met betrekking tot de vorming van een nieuwe beroepen- structuur waarin het specialisme ‘klinisch psycholoog-psychotherapeut’ zijn plaats krijgt, dertig jaar na het in werking treden van de BIG-registratie psychotherapie. Hoopgevend nieuws was dat de NVP een wetenschapsfonds zou oprichten dat ook kwalitatief onderzoek gaat subsidiëren en er een leerstoel psychotherapie zou komen.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.