Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Crossings – Jaarlijkse bijeenkomst van de VVCEPC, 25 november 2023, Gent

CONGRESVERSLAGSigrid Vandepitte - 62–1 (2024)

VOORVERTONING

Het seizoen getrouw ging de tweede Crossings-bijeenkomst van start onder een natte hemel. Dat beïnvloedde geenszins de warme sfeer die al snel ontstaat wanneer oude bekenden elkaar hartelijk omhelzen, blij met het weerzien. Met 33 deelnemers kon deze vervanging van de vroegere Novemberdag weliswaar niet rekenen op een massale toeloop. Voor de aanwezigen betekende een kleinere groep mensen veelal meer interactie met elkaar. Toch had ik de nieuwbakken vormingsverantwoordelijke meer inschrijvingen gegund. Crossings is een jaarlijkse bijeenkomst voor VVCEPC-leden, die vanaf dit jaar ook voor de VPeP-leden opengesteld is. Het beoogt bruggen te bouwen tussen de substromingen binnen het persoonsgericht-experiëntieel gedachtegoed, tussen onderzoek en praktijk, en tussen ons therapiemodel en de maatschappelijke omgeving waarin we werkzaam zijn.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.