Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Als een gekoesterde overtuiging aan duigen ligt: Het hercreëren van betekenis als taak in emotion focused therapy

UIT DE PRAKTIJKJuliette Becking & Renate Geuzinge - 62–2 (2024)

VOORVERTONING

In emotion focused therapy (EFT) wordt gewerkt met verschillende procestaken bij specifieke signalen van geblokkeerd proces (markers), zoals het werken met stoelen. EFT heeft ook een meer existentiële taak, het hercreëren van betekenis (meaning re-creation), als een cliënt een erg nare ervaring heeft meegemaakt die gepaard ging met een existentiële schok, een sterk protest en niet meer weet ‘hoe verder’: ‘In deze wereld kan of wil ik niet leven.’ Men gaat er dan vanuit dat er een gekoesterde en vaak impliciete overtuiging over zichzelf, de ander of de wereld aan duigen ligt (broken cherished belief), waardoor cliënten betekenis en zingeving – de grond onder hun voeten – en hun kompas in de wereld kwijt zijn.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.