Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

In therapie over dat wat er niet is gebeurd: Een verdiepingsproces rond het subtiele gemis aan emotionele afstemming

UIT DE PRAKTIJKPieter-Paul Maebe - 62–2 (2024)

VOORVERTONING

In dit artikel wil ik mij toeleggen op een therapeutisch proces vanuit het kader van emotion-focused therapy (EFT). Het betreft een jongeman die zich aanmeldt met vage depressieve klachten en vastloopt op verschillende levensdomeinen in zijn leven zonder dat hij in zijn gevoel iets heeft meegemaakt dat aanleiding zou kunnen geven tot de ernst van zijn klachten. ‘Ik heb alles om gelukkig te zijn en toch voel ik me slecht.’ In het licht van het beroepsgeheim geef ik hem de naam Jorem als pseudoniem. Jorem brengt bij aanmelding het verhaal van een ogenschijnlijk normaal verlopen jeugd waarin hij niets tekortkwam. Dit zorgt ervoor dat hij voornamelijk zichzelf en zijn plaats in de wereld in vraag stelt, met schaamte en schuldgevoelens tot gevolg: ‘ik ben niet normaal’, ‘ik ben twintig jaar en ik sta nergens’, ‘ik heb het recht n...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.