Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Is werken met de tweestoelendialoog uit emotion-focused therapy (EFT) effectiever in het in proces brengen van emoties dan werken met de rogeriaanse grondhoudingen?

ONDERZOEKGina Devos - 62–2 (2024)

VOORVERTONING

Het wordt als gemeengoed beschouwd dat het in proces brengen van emoties een belangrijk transdiagnostisch veranderingsmechanisme is in psychotherapie; zowel de activatie van emoties, het zich bewust worden van, als het benoemen van emoties kan hier deel van uitmaken. Evenzeer wordt door verscheidene onderzoeken aangetoond dat psychische problematieken te maken hebben met een gebrek aan emotieregulatie, wat op zijn beurt veroorzaakt wordt door problematische levensgebeurtenissen.

Het Noors onderzoekstrio onderzocht of de tweestoelen-techniek uit EFT emotionele verwerking inderdaad faciliteert zoals we op grond van de theorie mogen verwachten. Volgens de EFT-theorie zijn twee basisprocessen in het bijzonder van belang voor verandering in therapie: er moet voldoende arousal zijn van emoties en cliënten moeten met voldoende aandacht in de...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.