Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Moderne uitdagingen

COLUMNMarcel Gerrits Jans - 62–2 (2024)

VOORVERTONING

De term ‘ethische non-monogamie’ (ENM) is in opkomst. Ethisch slaat hier op de openheid en instemming van alle betrokken partijen bij het hebben van meerdere romantische partners naast elkaar. Nadat in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook dergelijke relatievormen enigszins in zwang waren geraakt, lijkt het na een meer behoudende periode nu weer terug te komen. Het viel mij op dat Martha, een cliënte van mij, haar polyamorie niet alleen ziet als persoonlijk verlangen, maar ook als een ‘ideologie’. Wat ze hiermee bedoelt is dat het heersende model van monogamie – ik noem het zelf liever mono-amorie want een huwelijk, het Griekse ‘gamos’, speelt hier geen rol van betekenis in – eerder een cultureel of religieus voorschrift is.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.