Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Succesvol samen of autonoom alleen. Het verband tussen 'succes' in partnerrelaties en het niveau van autonomie

UIT DE OPLEIDING Gerrits Jans, Marcel - 41–3 (2003)

SAMENVATTING

Dit artikel gaat over autonomie en relatievorming. De vooropgestelde gedachte van de auteur is, dat er een omgekeerde-u-vormige samenhang bestaat tussen de mate van autonomie van een persoon en zijn of haar mate van 'succes' in relatievorming (hier opgevat als 'paarvorming'). Dat wil zeggen: dat personen met een lage en een hoge mate van autonomie minder kans hebben op 'succesvolle' liefdesrelaties dan mensen met een gemiddelde mate van autonomie.
In dit artikel wordt bovenstaande hypothese onderbouwd, maar niet empirisch getoetst. Daarnaast wordt betoogd op welke wijze de kwaliteit van relaties bij laag- en hoog-autonome personen zou kunnen toenemen en worden implicaties aangegeven voor de praktijk van (cliëntgerichte) partnerrelatietherapie.

SLEUTELWOORDEN

autonomie, partnerrelaties

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.