Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Traumatische hechting als focus in therapie

ARTIKELHardon, Bea, & Baljon, Marijke - 41–3 (2003)

SAMENVATTING

De Balans, onderdeel van GGZ Drenthe, is een dagbehandelingsafdeling voor vrouwen met psychiatrische problemen welke samenhangen met chronische traumatisering in de jeugd. De behandeling is gebaseerd op het dissociatiemodel en inzichten uit de hechtingstheorie. In dit artikel wordt een theorie beschreven volgens welke affectieve verwaarlozing in combinatie met traumata kan leiden tot psychofysiologische veranderingen en gedesorganiseerde hechting. Deze hechtingsstijl predisponeert tot dissociatie en tot het ontstaan van een meervoudig innerlijk werkmodel. Beschreven wordt hoe deze inzichten binnen de dagbehandeling worden toegepast, met als doel het ontwikkelen van een veiliger gehechtheidspatroon, een groter zelfreflecterend vermogen en een op zelfinzicht gebaseerde, gezondere copingstijl.

SLEUTELWOORDEN

hechtingsstoornis

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.