Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Colofon

Het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie vindt haar wortels in de humanistische traditie en behoort tot één van de vier paradigma's binnen de psychotherapie. Zij benadrukt de centrale rol van beleving en emoties als hefboom van verandering, zoals onder meer uitgewerkt in focusing en emotion focused therapie. Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is procesgericht, gaat in op de diverse existentiële thema's, is interactioneel in haar werkwijze en staat open voor integratieve tendensen binnen de psychotherapie.

Het tijdschrift volgt de ontwikkelingen wat betreft theorievorming en toepassingen in de dagelijkse therapeutische praktijk. Relevante bevindingen uit (internationaal) onderzoek worden belicht.

Naast het papieren tijdschrift wordt elk nummer via de website digitaal gepubliceerd.
De website biedt tevens toegang tot het digitale archief. Vanaf nummer 40-4 (2002) staan de artikelen online en zijn deze te downloaden. Van artikelen in eerdere nummers is er een kopie of scan op te vragen via het secretariaat. Abonnees hebben gratis toegang tot het digitale archief; niet-abonnees kunnen tegen betaling artikelen downloaden. Na drie jaar wordt de gehele inhoud van een jaargang vrij toegankelijk.

Het tijdschrift is een uitgave van de Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) en van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC). tPeP is peer reviewed en verschijnt viermaal per jaar, in de maanden februari, mei, augustus en november.

Redactie

mw. drs. M. Afschrift
mw. drs. R. Geuzinge
drs. Th.J. Maagdenberg
drs. Á. Süle, hoofdredacteur
mw. drs. S. Vandepitte
mw. drs. M.L.B. Verheul

Secretariaat

Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
e-mail: info@tpep.nl
website: www.tpep.nl

Voor België

Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
Aarschotsesteenweg 211/0102
3012 Wilsele
e-mail: info@vvcepc.be
website: www.vvcepc.be

Redactieraad

mw. drs. J. Becking
mw. dr. L.M.C. van den Bosch
drs. W. Colin
drs. M. Dekeyser
mw. drs. H. Deknudt
mw. dr. E. Gunst
dr. A.J.P.M. Hafkenscheid
dr. M.A. van Kalmthout
em. prof. dr. G. Lietaer
drs. J.W.M. Peters
mw. dr. G. Pool
em. prof. dr. B.G.C.C. Sabbe
mw. dr. N. Stinckens
dr. R.J. Takens
prof. dr. G. Vanaerschot
prof. dr. S. Vanhooren

Productie

tPeP is een uitgave van Coco BookMedia
www.cocobookmedia.nl

Website

Ontwerp en realisatie door C-Media
www.cwebsites.nl

Privacyverklaring

Het tPeP hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zie hiervoor onze privacyverklaring

© Auteursrecht voorbehouden.
Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.

ISSN 2468-7324