Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

FORUMLies Bruggeman & Paul Sanders - 56–2 (2018)

PREVIEW

Recent werd in de media gemeld dat in 2017 in Nederland 6.500 mensen hun leven hadden beëindigd door euthanasie. Voor het overgrote gedeelte waren dit zeer ernstig zieke, in hun terminale fase verkerende patiënten. Voorts hebben 80 mensen die leden aan een ernstige psychische stoornis hun leven door euthanasie beëindigd en tussen de 100 en 200 mensen met de diagnose dementie. Volgens de voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies, de heer Jacob Kohnstamm was er in 99.8% van de uitgevoerde euthanasieverzoeken sprake van een zorgvuldige toepassing van de procedures. In 13 situaties (0,2%) dus blijkbaar niet. Ten opzichte van het jaar 2016 was er in 2017 een toename van 500 uitgevoerde euthanasieën (8%). Kohnstamm verwacht ook voor de komende jaren een toename. Er is een duidelijke huiver bij psychiaters en andere hulpverleners voo...