Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Cursus focussen: een onderbenut potentieel in de therapiewereld

FROM THE PRACTICEChris Van de Veire - 57–1 (2019)

PREVIEW

Gendlin heeft zijn experiëntiële gedachtengoed op verschillende manieren in de wereld gezet. Focusing Oriented Therapy (FOT) heeft vooral binnen cliëntgerichte kringen ingang gevonden. Daarnaast was Gendlin er een groot voorstander van om focussen ruimer te verspreiden dan in het veld van de psychotherapie en als methode aan te leren in alle mogelijke contexten. Zo organiseerde hij de eerste changes groups waaruit zich de praktijk van het focuspartnerschap ontwikkelde, los van de therapeutische context. Ondertussen hebben focustrainers wereldwijd een indrukwekkende expertise opgebouwd in het doorgeven van kennis, het trainen van vaardigheden en het cultiveren van attitudes die eigen zijn aan deze methodiek.

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.