Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Walter Krikilion (2019). Zingeving bij herstel. Helende perspectieven in dialoog. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

BOOK REVIEWIngrid Debeurme - 58–3 (2020)

PREVIEW

Het uitgangspunt van dit boek is dat zingeving de kern is van herstel. Doorheen de verschillende hoofdstukken probeert Walter Krikilion dichter bij het wezenlijke van deze stelling te komen. Hij doet dit door zijn eerste eigen reflecties hierrond aan de hand van vragen rond acht subthema’s voor te leggen aan respectievelijk acht gesprekspartners. Hij ging hierbij telkens op zoek naar iemand die met dit aspect vertrouwd is en als klankbord en toetssteen kon fungeren. De auteur, zelf theoloog en werkzaam als cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut en stafmedewerker patiëntenzorg in een psychiatrisch ziekenhuis, ging in gesprek met zowel zorgprofessionals als ervaringsdeskundigen uit verschillende contexten, zoals de (geestelijke) gezondheidszorg, welzijnszorg en forensische zorg, en met een diverse levensbeschouwelijke achtergrond....

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.