Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Problem anger – webinar met Antonio Pascual-Leone georganiseerd door EFTiN en Focus on Emotion 19 mei 2021, online

CONFERENCE REPORTMichael C. Bergman - 59–3 (2021)

PREVIEW

Er zijn vele cognitief-gedragstherapeutisch georiënteerde behandelingen voor woede. De leemte in deze benaderingen is volgens Antonio Pascual- Leone dat er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan de drijvende kracht achter de woede, omdat vooral gedragsinterventies de kern van deze behandelingen vormen. In dit webinar presenteerde hij een integratieve theorie voor een beter begrip van woede, waarbij vooral de nadruk op een emotiegeoriënteerde visie ligt. Binnen de emotion focused therapy (EFT) wordt, zoals bekend, onderscheid gemaakt tussen vier soorten emoties: primaire adaptieve, primaire maladaptieve, secundaire en instrumentele emotie. Om woede te kunnen begrijpen dient er vanuit dit perspectief te worden gekeken. Met andere woorden: niet alle soorten woede zijn hetzelfde. Voor de therapie is het daarom belangrijk om er samen met de ...

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.