Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Grieteke Pool, Frederike Heuvel, Adelita V. Ranchor en Robbert Sanderman (Red.) (2020). Handboek psychologische interventies bij somatische aandoeningen Assen: Van Gorcum.

BOOK REVIEWTine Swyngedouw - 59–3 (2021)

PREVIEW

Dit boek kwam tot stand onder de redactie van Grieteke Pool, Frederike Heuvel, Adelita V. Ranchor en Robbert Sanderman. Ze zijn hiermee niet aan hun proefstuk toe. Het verscheen eerder in 2004 met als toenmalige titel ‘Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen.’ De huidige tweede uitgave kwam er om de evidente reden dat er zowel op het vlak van medische behandelmogelijkheden als op het vlak van interventiemogelijkheden in de geestelijke gezondheidszorg veel veranderd is en er dus nood was aan het bijwerken en herwerken van het handboek. Tien hoofdstukken zijn herzien door de originele auteurs, dertien door nieuwe auteurs en vijftien hoofdstukken gaan over nieuwe onderwerpen. Het is dus een echt nieuw boek geworden met ook een vernieuwde titel. Het woord chronisch is weggelaten om de grote verscheidenhe...

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.