Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Ronald N. Giere (2006). Scientific Perspectivism. Chicago: The University of Chicago Press.

Luc Roelens

BOOK REVIEWLuc Roelens - 59–4 (2021)

PREVIEW

Ronald Giere (1938-2020) was wetenschapsfilosoof en hoogleraar aan de universiteit van Minnesota. Hij stelt in dit beknopte boek een uitweg voor uit discussies over de waarde van wetenschappelijke kennis. Ik was al snel getroffen door het belang dat hij hecht aan zorgvuldig differentiëren. Die passages riepen meteen herinneringen op aan het belang dat wijlen Olaf De Haas (1980) terecht toeschreef aan differentiëren als een van de onontkoombare deeltaken in psychotherapeutische processen. Gelijke taken in verschillende contexten? Voor Georges Kelly (1955) was dit vanzelfsprekend. Hij heeft zijn theorie over de vorming en evolutie van personal constructs uitgewerkt volgens het idee dat elke mens tijdens zijn leven verschillen en verbanden ontdekt en bundelt zoals een wetenschapper dat doet tijdens observaties en daarop volgende syntheses.

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.