Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Het (her)opbouwen van een veilige haven bij een cliënte met dwang

FROM THE PRACTICELies De Ruddere - 60–3 (2022)

PREVIEW

Dé obsessief-compulsieve stoornis (OCS) bestaat niet, maar er zijn wel twee kenmerken die bij alle mensen met OCS voorkomen: de obsessies en de compulsies (American Psychiatric Association, 2013). Obsessies zijn ongewenste en vaak terugkerende intrusieve gedachten, beelden of een lijfelijk gevoelde drang. De persoon met OCS probeert de onrust die met deze obsessies gepaard gaat te neutraliseren door het stellen van dwanghandelingen, de compulsies. Deze laatste kunnen zichtbaar zijn, zoals het dubbel checken van sloten, maar ook ‘onzichtbaar’, bijvoorbeeld het dwangmatig oproepen van een positieve gedachte telkens wanneer er een negatieve gedachte opkomt. Net zoals de meer zichtbare dwanghandelingen doorheen de tijd heel sterk kunnen uitbreiden in aantal, vorm en tijdsduur, kunnen ook de minder zichtbare of mentale handelingen een ech...

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.