Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Issue 4 2022

EDITORIAL

Het laatste nummer van dit jaar staat enigszins in de verlengde van de Junidag van de VVCEPC deze zomer. Verschillende bijdragen die we daar konden horen, werden meer uitgebreid en verder verdiept voor een publicatie in ons tijdschrift zodat het thema, de verhouding van psychotherapie tot hedendaagse maatschappelijke veranderingen, de nodige aandacht kan krijgen binnen de Nederlandstalige cliëntgerichte gemeenschap.

We beginnen eerst met een herwerkt specialisatieverslag over speltherapie met een jongen die in een fragiele belevingswijze functioneert. Line Jehoul, Willy Colin en Greet Vanaerschot beschrijven, aan de hand van de theorie van Daniel Stern van het zich ontwikkelende zelfgevoel bij kinderen, hoe men te werk kan gaan met de verschillende soorten van fragiele processen in therapie met kinderen.

Op onze vraag heeft Trees Depoorter haar prikkelende introductietekst voor de Junidag uitgewerkt als een reflectie. Met als titel ‘De paradoxale spreidstand van de therapeut’ stelt ze vragen bij de soms subtiele, maar toch aanzienlijke rol van onze aannames, waarden en cultureel bepaalde opvattingen en vanzelfsprekendheden in ons werk, en bij de dubbele rol van psychotherapie in onze maatschappij. We zijn enerzijds een deel van het systeem dat de bestaande maatschappelijke verhoudingen en mislopende processen helpt in stand te houden, anderzijds creëren we een unieke vrijplaats waar het verteringsproces van de onderbuik van de maatschappij kan plaatsvinden.

John McLeod gaat verder in op de vraag welke rol psychotherapie kan spelen in maatschappelijke veranderingen. Gezien zijn enthousiasme om psychotherapie breder in te zetten dan vandaag doorgaans het geval is, wel vragen opriep binnen de redactie, hebben we besloten om zijn bijdrage in onze rubriek ‘Forum’ te plaatsen. Mogelijk voelen sommige lezers zich erdoor aangesproken en zijn ze bereid om hun gedachten hieromtrent met andere lezers te delen.

De Vlaamse cliëntgerichte gemeenschap heeft op de Junidag ook afscheid genomen van Chris Van de Veire. In haar 47-jarige loopbaan speelde ze onder meer als therapeut, supervisor, opleider en focusingtrainer een belangrijke rol in de ontwikkeling van veel collega’s. In een gesprek met Maaike Afschrift blikt ze terug op haar lange loopbaan en deelt ze haar vergaarde kennis en wijsheid voor de laatste keer met onze lezers.

We zijn heel blij dat we deze keer in onze onderzoeksrubriek de factsheet persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie kunnen presenteren. Deze geeft de stand van wetenschap en praktijk weer op grond van de uitkomststudies over persoonsgerichte experiëntiële psychotherapieën bij volwassenen en is tot stand gekomen onder redactie van de Wetenschapsraad van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Eerder verschenen de factsheets psychodynamische psychotherapie (2019), systeemtherapie (2019), groepstherapie (2021) en cognitieve gedragstharapie (2022). Vanuit de VPeP respectievelijk VVCEPC zijn Wies Verheul en Ellen Gunst bij het schrijfproces betrokken ge- weest. Gezien het belang van de factsheet geven we deze integraal weer.

Onze twee gastcolumns verlichten dit nummer met hun persoonlijke insteek. Ayse Dogan staat stil bij hoe ze de impliciete culturele rangorde in onze maatschappij beleeft en dit bespreekbaar maakt tijdens een avond met vriendinnen. Ilse Goossens wordt in een zeer persoonlijke gebeurtenis geconfronteerd met het feit dat het narratief van ons verleden erg relatief en nooit volledig is, en soms om herziening vraagt.

In het begin van de zomer waren er twee belang- rijke internationale congressen voor onze therapierichting. René Veugelers en Frans Sandbergen brengen verslag uit van de 29ste internationale focusingconferentie die eind juni in de Ardèche (Frankrijk) plaatsvond. Twee weken later werd in Kopenhagen het 15de wereldcongres van onze therapierichting gehouden. Sigrid Vandepitte breide de verslagen van een tiental deelnemers aan elkaar.

Tot slot krijgt u nog drie boekbesprekingen. Árpi Süle bespreekt een boek over zingeving aan de hand van herinneringen die mensen uit hun leven zouden kiezen om na hun overlijden als enige mee te nemen naar het hiernamaals. Theo Maagdenberg heeft voor u een boek gelezen dat pleit voor een nieuwe vorm van samenwerking binnen de psy- chiatrie. Lieselotte Smaers bespreekt een boek dat het belang van emoties, en mogelijk ook van onze therapierichting, bij een breder publiek bekend zou kunnen maken.

In de hoop dat de verschillende bijdragen in dit nummer u zullen inspireren om na te denken over onze therapierichting en de rol die we kunnen spelen in de samenleving, wens ik u in naam van de redactie veel leesplezier.

Árpi Süle

 

TABLE OF CONTENTS

FROM THE PRACTICE
Spelen in een onveilige wereld. Het speltherapeutisch proces van een kind met een fragiel proces
public

Line Jehoul, Willy Colin & Greet Vanaerschot - 60–4 (2022)
REFLECTION
De paradoxale spreidstand van de therapeut. Enkele reflecties en vragen bij het thema van de Junidag ‘De wereld in de therapeut'
Trees Depoorter - 60–4 (2022)
FORUM
Psychotherapie in tijden van sociale en politieke verandering en crisis: Waar staan we? Wat kunnen we bieden?
John McLeod - 60–4 (2022)
INTERVIEW
In verbinding elkaar raken en aanraken. Interview met Chris Van de Veire
public

Maaike Afschrift - 60–4 (2022)
RESEARCH
Factsheet 'Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie bij volwassenen'. Stand van wetenschap en praktijk
public

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie - 60–4 (2022)
COLUMN
Ken uw plaats
Ayse Dogan - 60–4 (2022)
COLUMN
Het kaf en het koren
Ilse Goossens - 60–4 (2022)
CONFERENCE REPORT
The conscious body – 29th International Focusing Conference, 22-26 juni 2022, Vogüé (Frankrijk)
René Veugelers & Frans Sandbergen - 60–4 (2022)
CONFERENCE REPORT
How can I be of help? Formulating and facilitating change together – 15th World Conference for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling 4-8 juli 2022, Kopenhagen, hybride
Sigrid Vandepitte (redactie) - 60–4 (2022)
BOOK REVIEW
Jacky van de Goor (2020). Je leven in één herinnering Utrecht: Ten Have.
Árpi Süle - 60–4 (2022)
BOOK REVIEW
Myrrhe van Spronsen & Jim van Os (2021). We zijn God niet. Pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking. Tielt: Uitgeverij LannooCampus.
Theo Maagdenberg - 60–4 (2022)
BOOK REVIEW
Stappers, K. (2022). Emoties aan het woord. Een gids voor brede psychische zorg. Kalmthout: Pelckmans Uitgevers.
public

Lieselotte Smaers - 60–4 (2022)