Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 4 1995

ARTIKEL
Max - Beschrijving van een persoonsgerichte kinderpsychotherapie
Daunert, Christiane, & Fröhlich-Gildhoff, Klaus - 33–4 (1995)
ARTIKEL
Gedachten over cliëntgerichte psychotherapie voor adolescenten; vanuit een interactioneel perspectief
vrij toegankelijk

Geertjens, L.J.J.M., & Waaldijk-Holl, O. - 33–4 (1995)
ARTIKEL
Rogerianen en het passief-agressieve patroon
Pasmans, P.W. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Positive endings in psychotherapy
vrij toegankelijk

Kramer, Steven Aaron - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Een klinisch interview voor kinderen en jongeren
Grietens, H., & Hellinckx, W. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Meetinstrumenten in de psychiatrie, een praktische handleiding
Stolker, J.J., & Zitman, F.G. (Red.) - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
De verzuiling in de psychotherapie. Over de noodzaak om systeemtherapieën en individuele therapievormen te integreren
Lange, Alfred - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 1, 1994-1995
Bosch, J.D., Bosma, H.A., Oudshoorn, D.N. Rispens, J., & Vyt, A. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Andere therapeuten, andere wegen. Variaties op het thema IK-steun
Cluckers, Gaston (Red.) - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
When helping starts to hurt
Grosch, William N., & Olsen, David C. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Personenzentrierte Gruppenpsychotherapie - Ein Handbuch. 1. Solidarität und Autonomie
Schmid, Peter F. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Family system therapy: Developments in the Milan systemic therapies
Jones, Elsa - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Patients as victims. Sexual abuse in psychotherapy and counselling
Jehu, Derek, en anderen - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Becoming solution-focused in brief therapy
Walter, J.L., & Peller, J.E. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Affect, cognition, and change: Re-modelling depressive thought
vrij toegankelijk

Teasdale, J.D., & Barnard, P.J. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Humanisme van de andere mens
Levinas, Emmanuel - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Training the counsellor, an integrative model
Connor, Mary - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
When Nietzsche wept; a novel of obsession
Yalom, Irving D. - 33–4 (1995)