Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 1 1997

TEN GELEIDE

Zoals elke vereniging had ook de Vereniging voor Rogeriaanse Therapie in het verleden de behoefte op gezette tijden mededelingen aan haar leden te doen. De gebruikelijke weg hiertoe was het voltypen van een aantal pagina’s A4-formaat, er een nietje doorheen slaan, het geheel de naam Mededelingenblad meegeven en het tegen ‘periodiekentarief’ per post versturen. Het bestuur was zijn boodschap kwiit, de leden konden zich de verstrekte informatie al dan niet ter harte nemen. Zo ging het tot 1984 in zijn werk.

 

INHOUD

ARTIKEL
Cliëntgerichte Psychotherapie bij psychosomatische stoornissen
vrij toegankelijk

Sachse, Rainer - 35–1 (1997)
ARTIKEL
Over grenzen en aanverwante problemen van de cliëntgerichte psychotherapie
vrij toegankelijk

Depestele, Frans - 35–1 (1997)
BOEKBESPREKING
Perspektiven psychiatrischer Ethik
vrij toegankelijk

Payk, Theo R. (Hrsg.) - 35–1 (1997)
BOEKBESPREKING
Understanding the self
vrij toegankelijk

Stevens, Richard (Ed.) - 35–1 (1997)
BOEKBESPREKING
Developing Transactional Analysis Counselling
vrij toegankelijk

Stewart, Ian - 35–1 (1997)
BOEKBESPREKING
Psychology: Mind, Brain & Culture
vrij toegankelijk

Westen, Drew - 35–1 (1997)
BOEKBESPREKING
Praxis der Zielorientieren Gesprächspsychotherapie
vrij toegankelijk

Sachse, Rainer - 35–1 (1997)
BOEKBESPREKING
Symboliek in de evangeliën. Een esoterische visie op de wonderverhalen
vrij toegankelijk

Pameijer, Joh. M. - 35–1 (1997)
BOEKBESPREKING
A Psychology of difference. The American lectures
vrij toegankelijk

Rank, O. - 35–1 (1997)
BOEKBESPREKING
Behandlungsstrategien bei therapieresistenter Depression
vrij toegankelijk

Lenz, G., & Fischer, P. - 35–1 (1997)