Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 4 1998

ARTIKEL
Over serendipiteit en reflectie tijdens het handelen. Elementen van de grondhouding van professionelen
vrij toegankelijk

Praag, Philip van - 36–4 (1998)
ARTIKEL
Bespiegelingen over het creatieve proces
vrij toegankelijk

Praag-van Asperen, Heleen van - 36–4 (1998)
UIT DE PRAKTIJK
Contact maken met eigen emoties. Cliënten met eetstoornissen zoeken hun kompas op
vrij toegankelijk

Vandeputte, An - 36–4 (1998)
FORUM
Reactie op het artikel van Annemarie Smith: 'Onmacht en houvast ... posttraumatische stressstoornis en cliëntgerichte psychotherapie'
vrij toegankelijk

Ringrose, Iet - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Social Interaction and Personal Relationships
vrij toegankelijk

Miell D., & Dallos R. (Eds.) - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Medical and Psychiatric Issues for Cousellors
vrij toegankelijk

Daines, Brian, Gask, Linda, & Usherwood, Tim - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Transculturele Psychiatrie en Psychotherapie, Handboek voor Hulpverlening en Beleid
vrij toegankelijk

Jong, J. de, & Berg, M. van den - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Integrative Gruppentherapie mit Kindern
vrij toegankelijk

Rahm, Dorothea - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Psychoanalyse und Psychotherapie. Herausforderungen und Lösungen für die Zukunft
vrij toegankelijk

Schill, Stefan de, Lebovici, Serge, & Kächele, Horst - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Role Play. Theory and Practice
vrij toegankelijk

Yardley-Matwiejczuk, Krysia M. - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Gedeelde smart, dubbele vreugde. Lotgenotencontact in de psychiatrie
vrij toegankelijk

Jansen, Mark, & Geelen, Karel - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Splitsing. Het psychodynamisch concept en de mogelijkheid het afweermechanisme betrouwbaar vast te stellen
vrij toegankelijk

Hummelen, J.W. - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Manual of panic-focussed psychodynamic psychotherapy (Nederlandse vertaling: Paniekstoornis en psychodynamische therapie. Een handleiding)
vrij toegankelijk

Milrod, Barbara, Busch, Frederic, Cooper, Arnold, & Shapiro, Theodora - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Aan den lijve. Lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso
vrij toegankelijk

Attekum, Marietta van - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners
vrij toegankelijk

Barkley, R.A. - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Developing Gestalt Counselling. A field theoretical and relational model of contemporary Gestalt counselling and psychotherapy
vrij toegankelijk

Mackewn, Jennifer - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Existential thought and therapeutic practice. An introduction to existential psychotherapy
vrij toegankelijk

Cohn, Hans W. - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
De spiegel doorbreken. Menswording als stapsteen voor spiritualiteit
vrij toegankelijk

Galle, Erik - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Cliënt Assessment
vrij toegankelijk

Palmer, Stephen, & McMahon, Gladeana (Eds.) - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Psychodiagnostiek & Indicatiestelling
vrij toegankelijk

Staak, C.P.F. van der, Derksen, J.J.L., & Hoogduin, C.A.L. (Red.) - 36–4 (1998)