Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2010

ARTIKEL
Persoonsgerichte therapie en de medische metaforen voor psychologisch leed en verdriet: de herontdekking van onze radicale afkomst
vrij toegankelijk

Sanders, Pete - 48–2 (2010)
ARTIKEL
De luidheid van stilte. Het mentale proceswerk van een psychotherapeute tijdens een ongewone sessie
vrij toegankelijk

Colsoul, Geneviève - 48–2 (2010)
ARTIKEL
De jager op groot wild: Persoonsgerichte psychotherapie bij een getraumatiseerde, psychopathiforme man
vrij toegankelijk

Verkade, Marion & Baljon, Marijke - 48–2 (2010)
UIT DE OPLEIDING
Cliëntgerichte psychotherapie bij depressie
vrij toegankelijk

D’Hulster, Niky - 48–2 (2010)
FORUM
Een tienjarig jubileum van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen in 2010
vrij toegankelijk

Allemeersch, Bert - 48–2 (2010)
FORUM
Psychotherapie vanuit de psychotherapeut
vrij toegankelijk

Verhaeghe, Paul - 48–2 (2010)
FORUM
Uit de (medische) kleren om de psychotherapie te redden?
vrij toegankelijk

Stinckens, Nele - 48–2 (2010)
CONGRESVERSLAG
VGCt-congres, ‘Quite a Character’ op 12 november 2009
vrij toegankelijk

Maagdenberg, Theo - 48–2 (2010)
CONGRESVERSLAG
Verslag NVP-congres ‘Emoties in de spiegel – Affectregulatie in de psychotherapie’ op 11 december 2009
vrij toegankelijk

Timmerman, Angelique - 48–2 (2010)
COLUMN
Anekdotes over het innerlijke weten
vrij toegankelijk

Libbrecht,, Hilde - 48–2 (2010)
BOEKBESPREKING
Een tijd voor empathie, wat de natuur ons leert over een betere samenleving
vrij toegankelijk

Waal, Frans de - 48–2 (2010)