Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2016

ARTIKEL
Experiëntiële psychotherapie bestaat uit drie therapeutische relaties
vrij toegankelijk

Depestele, Frans - 54–2 (2016)
UIT DE PRAKTIJK
Monitoring optimaliseert de dialoog in gezinstherapie
vrij toegankelijk

Colin, Willy - 54–2 (2016)
FORUM
Op zoek naar een duurzame identiteit. Persoonsgerichte therapie in de 21ste eeuw
vrij toegankelijk

Kalmthout, Martin van - 54–2 (2016)
ONDERZOEK
Emotion-focused groepstherapie bij vrouwen met een eetstoornis
vrij toegankelijk

Wnuk, S.M., Greenberg L. & Dolhanty, J. - 54–2 (2016)
COLUMN
Herstel versus psychotherapie?
vrij toegankelijk

Libbrecht, Hilde - 54–2 (2016)
CONGRESVERSLAG
Congresverslag ‘Psychotherapie: confectie of maatwerk’, 18 december 2015
vrij toegankelijk

Bosselaar, Nicolette - 54–2 (2016)
BOEKBESPREKING
Lieve Thienpont (2015). Libera me. Over euthanasie en psychisch lijden. Tielt: Witsand Uitgevers.
vrij toegankelijk

Hans Peters - 54–2 (2016)
BOEKBESPREKING
Marijke Baljon, Grieteke Pool & Roelf Jan Takens (2015). Persoonsgerichte therapie in de praktijk. Emotiegericht, procesgericht, cliëntgericht (2015). Amsterdam: Hogrefe.
vrij toegankelijk

Renate Geuzinge - 54–2 (2016)
BOEKBESPREKING
Lisbeth Sommerbeck (2015). Therapist limits in person-centred therapy. Monmouth, UK: PCCS Books.
vrij toegankelijk

Annemarie Snijder - 54–2 (2016)
BOEKBESPREKING
Edwin van Meekeren & Jan Baars (2015). De ziel van het vak: over contact als kernwaarde in therapie (2015). Amsterdam: Boom.
vrij toegankelijk

Annemarie Snijder - 54–2 (2016)