Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 3 2018

TEN GELEIDE

De afgelopen maanden waren er een aantal congressen en symposia die voor ons van belang waren. Eerst was er natuurlijk de Junidag van de VVCEPC die in zijn geheel gewijd was aan Gendlin en zijn betekenis voor het veld. In dit nummer alvast een verslag van de dag van de hand van Sigrid Vandepitte; de bijdragen van deze dag zullen verwerkt worden in twee themanummers (komend nummer en het eerste nummer van 2019). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

In dit nummer beschrijft Tine Swyngedouw de methodiek van Thinking At the Edge (TAE), een toepassing van focusing die Gendlin na aan het hart lag en waar hij vele jaren cursus in heeft gegeven. TAE beschrijft stap voor stap hoe men – gebruik makend van de felt sense – een nog vage notie van iets waar men expertise in heeft verder kan uitwerken.

Ook vond het EFT-couples congres plaats, alweer het vijfde, georganiseerd door de Stichting EFT. Annemarie Paardekooper doet hiervan verslag. Op deze dag werd het nieuwe praktijkboek ‘EFT in uitvoering’ gepresenteerd. Een hoofdstuk uit dit boek van Jef Slootmaeckers & Lieven Migerode dat gaat over het inzetten van EFT-c bij koppels waarbij geweld voorkomt treft u – in licht bewerkte vorm – in dit nummer aan.
Existentiële thema’s zijn nooit ver weg. Er waren twee studiedagen die erover gingen: één over de rol van de psycholoog bij mensen met doodswensen en één over existentie & zingeving in de GGZ. Belangrijk en verheugend dat hier aandacht voor wordt gevraagd, ik zou hopen dat er meer uitwisseling komt tussen degenen die deze thema’s momenteel op de agenda zetten en mensen vanuit onze therapiestroming die hier met hun expertise een bijdrage aan zouden kunnen leveren.
De bijdrage van Marjolein Brusse & Nele Stinckens die beschrijven hoe men in de therapie om kan gaan met existentiële keuzes sluit hier mooi op aan. De focus van dit artikel richt zich op hoe het existentiële gedachtegoed een hulp kan zijn in het therapeutisch ondersteunen van een complexe keuze en welke rol de therapeut daarin heeft.

En dan was er het grote internationale psychotherapiecongres in Amsterdam waar Leslie Greenberg een van de keynotes verzorgde en een masterclass heeft gegeven. Het verslag is van de hand van Pauline Borduin. Greenberg heeft de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie met verve uitgedragen. Om het vele procesonderzoek dat aan zijn visie ten grondslag ligt eer aan te doen kozen we ditmaal voor een bespreking van de studie die Lars Auszra en Imke Herrmann, oprichters van het EFT-Instituut Duitsland, samen met Greenberg gedaan hebben naar het productief gebruik maken van emoties in de therapiesessie.

In de boekbesprekingen en in de column duiken existentiele thema’s, systeem- en emotiegerichte therapie opnieuw op.

Kortom..., een mooi zomernummer.

Wies Verheul

 

INHOUD

UIT DE PRAKTIJK
Geweldpatronen de-escaleren: Emotionally focused couple therapy en partnergeweld
vrij toegankelijk

Jef Slootmaeckers & Lieven Migerode - 56–3 (2018)
UIT DE PRAKTIJK
Kiezen voor een kind. Het keuzeproces bekeken vanuit een existentiële invalshoek
vrij toegankelijk

Marjolein Brusse & Nele Stinckens - 56–3 (2018)
UIT DE PRAKTIJK
TAE – Thinking At the Edge
vrij toegankelijk

Tine Swyngedouw - 56–3 (2018)
ONDERZOEK
Het optimaal benutten van emoties in de therapiesessie. Lars Auszra, Leslie S. Green­berg & Imke Herrmann (2013). Client emotional producti­vity – optimal client in­-session emotional processing in expe­riential therapy. Psychotherapy Research, 23, 732-746.
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 56–3 (2018)
COLUMN
(Over)leven
vrij toegankelijk

Marcel Gerrits Jans - 56–3 (2018)
CONGRESVERSLAG
EFT-couples congres 'Embracing differences: attachment in times of uncertaincy', Jaarbeurs Utrecht, 13 april 2018
vrij toegankelijk

Annemarie Paardekooper - 56–3 (2018)
CONGRESVERSLAG
Verslag Junidag van de VVCEPC 'Focusing als innerlijk kompas: Gendlin & beyond', gehouden op 1 juni 2018 in Leuven
vrij toegankelijk

Sigrid Vandepitte - 56–3 (2018)
CONGRESVERSLAG
Verslag symposium 'Doodswensen en de Psycholoog – stof tot reflectie', gehouden op 1 juni 2018 te Utrecht
vrij toegankelijk

Lies Bruggeman - 56–3 (2018)
CONGRESVERSLAG
Verslag van het World Congress of Psychotherapy 'Psychotherapy, stronger through diversity', 7-9 juni 2018, Amsterdam
vrij toegankelijk

Pauline Borduin - 56–3 (2018)
CONGRESVERSLAG
Congresverslag ‘Existentie en Zingeving in de GGZ, op zoek naar nieuwe benaderingen’, gehouden op 14 juni 2018 in Utrecht
vrij toegankelijk

Teun Segeren - 56–3 (2018)
BOEKBESPREKING
Marja Vink, Saskia Teunisse & Henk Geertsema (red.) (2016). Klaar met leven? Ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief. Houten: Bohn Stafeu van Loghum.
vrij toegankelijk

Bert Allemeersch - 56–3 (2018)
BOEKBESPREKING
Annie Nuyts & Lieve Sels (2017). Tussen mensen. Contextueel denken over relaties, familie en samenleving. Leuven: Lannoo Campus.
vrij toegankelijk

Annemarie Snijder - 56–3 (2018)
BOEKBESPREKING
Jeanne C. Watson and Leslie S. Greenberg (2017). Emotion-Focused Therapy for Generalized Anxiety. Washington DC: American Psychological Association.
vrij toegankelijk

Mieps van Hest - 56–3 (2018)