Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Reflecties

Pagina 1 2
3
4

2005


REFLECTIE
Op zoek naar het wezenlijke
vrij toegankelijk

Hutschemaekers, Giel - 43–4 (2005)
REFLECTIE
Psychotherapie en counselling: verschil, overeenkomst, competitie of toegevoegde waarde?
vrij toegankelijk

Barkema-Sala, Els - 43–3 (2005)
REFLECTIE
Meditatie en niet-doen: een weg naar gewaarwording en besef
vrij toegankelijk

Vermeir, Veronique - 43–1 (2005)

2004


REFLECTIE
Conditional negative disregard? Korte reflectie over experiëntiële psychotherapie van het type 'kortdurend dynamisch', naar aanleiding van het boek van Osimo
vrij toegankelijk

Goudsmit, Arno - 42–4 (2004)
REFLECTIE
Het 'Brain Fag' syndroom; analyse van transcultureel psychiatrisch denken aan de hand van een cultuurgebonden psychiatrisch syndroom
vrij toegankelijk

Lucieer, Wim - 42–3 (2004)
REFLECTIE
De wortels van de empathie; de theorie van het gedeelde veelvoud en de neurale basis van intersubjectiviteit. Reflecties over de inzichten van Vittorio Gallese, neurofysioloog, die de empathie benadert vanuit een neurobiologisch vertrekpunt
vrij toegankelijk

Snijder, Annemarie, & Doesum, Niels van - 42–2 (2004)
REFLECTIE
'Korte therapie en ik'. Enige gedachten naar aanleiding van het artikel 'Kort en goed' van Bert Allemeersch
vrij toegankelijk

Praag-van Asperen, Heleen van - 42–2 (2004)
REFLECTIE
Het begrip 'integratieve psychotherapie' versus integratief psychotherapeutisch handelen door de therapeut
vrij toegankelijk

Peters, Hans - 42–1 (2004)

2003


REFLECTIE
Enige gedachten naar aanleiding van het artikel 'Kort en goed' van Bert Allemeersch
vrij toegankelijk

Snijder, Annemarie - 41–4 (2003)
REFLECTIE
Kan het korter? Een reactie op het artikel 'Kort en goed' van Bert Allemeersch
vrij toegankelijk

Stuyling de Lange, Johannes - 41–4 (2003)
REFLECTIE
Enige reflecties over therapeutische houding en wetenschappelijke methode
vrij toegankelijk

Snijder-van den Eerenbeemt, Annemarie - 41–3 (2003)
REFLECTIE
Het luisteren beluisterd
vrij toegankelijk

Maas, René - 41–1 (2003)

2002


REFLECTIE
Voorbij de autonomie? Enige gedachten over de ontwikkeling van het autonomiebegrip: van individuele zelfbepaling naar een gesitueerde authenticiteit
vrij toegankelijk

Snijder-van den Eerenbeemt, Annemarie - 40–3 (2002)
REFLECTIE
Waarschijnlijk zijn Carl Rogers en Abraham Moslow de psychologen die de grootste maatschappelijke invloed hebben gehad. Hun ideeën hebben aanzienlijke maatschappelijke schade aangericht, omdat zelfs d
vrij toegankelijk

Boon, Albert - 40–2 (2002)

2001


REFLECTIE
Cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie bekeken door een systeemtheoretische bril; verslag van een verbindingspoging
vrij toegankelijk

De Bleser, Dirk - 39–4 (2001)
REFLECTIE
Partnerrelatietherapie. Niet samen maar ook niet zonder elkaar ... de verstrengeling van partnerrelatieproblemen
vrij toegankelijk

Krips, Arjen - 39–3 (2001)
REFLECTIE
Overdenkingen bij het boek 'Person-centred therapy. A European perspective'
vrij toegankelijk

Peters, Hans - 39–1 (2001)

2000


REFLECTIE
Het incongruentiebegrip als diagnostisch instrument en behandelingsmodel
vrij toegankelijk

Snijder-van den Eerenbeemt, Annemarie - 38–2 (2000)

1999


REFLECTIE
AEDP: psychodynamisch kort door de bocht op cliëntgerichte banden. Een reactie met achtergronden, kanttekeningen en de vraag naar een 'eigen fabrikaat'
vrij toegankelijk

Snijders, Hans - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Een facelift voor het cliëntgericht-experiëntieel paradigma
vrij toegankelijk

Lietaer, Germain - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Accelerated experiential-dynamic therapie bezien vanuit een integratief standpunt
vrij toegankelijk

Vries, Jan H.P. de - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Enkele bedenkingen naar aanleiding van het artikel van D. Fosha en M. Slowiaczek
vrij toegankelijk

Van Balen, Richard - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Hoop doet leven. Een kanttekening bij D. Fosha en M.L. Slowiaczek 'Techniques to Accelerate Dynamic Psychotherapy'
vrij toegankelijk

Stommel, René - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Ten Geleide Themanummer Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy
vrij toegankelijk

Piet Bouwens - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Carl Rogers, de man en zijn werk
vrij toegankelijk

Pols, Jan - 37–2 (1999)
Pagina 1 2
3
4