Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Uit de praktijk

Pagina 1 2
3

2014


UIT DE PRAKTIJK
Symbooldrama, een psychotherapietechniek die gebruik maakt van de verbeelding Interview met Truus Bakker-van Zeil
vrij toegankelijk

Bosselaar, Nicolette - 52–2 (2014)
UIT DE PRAKTIJK
Werken met Voice Dialogue en de Psychology of Selves
vrij toegankelijk

Budde, Judith - 52–2 (2014)
UIT DE PRAKTIJK
Van doen naar denken; inzichten die het intuïtieve therapiewerk verfijnen
vrij toegankelijk

Snijder, Annemarie - 52–2 (2014)
UIT DE PRAKTIJK
Existentiële therapie in de praktijk
vrij toegankelijk

Gallant, Inis - 52–2 (2014)
UIT DE PRAKTIJK
Verbittering en therapie
vrij toegankelijk

Maagdenberg, Theo - 52–1 (2014)

2013


UIT DE PRAKTIJK
Contact maken met de gesloten cliënt in Emotionally Focused Therapy
vrij toegankelijk

Rheem, Kathryn - 51–4 (2013)
UIT DE PRAKTIJK
Stap voor stap, gaat men ver. Moeizaam herstel bij een traumatische voorgeschiedenis
vrij toegankelijk

Ruthgeerts, Diane - 51–2 (2013)

2012


UIT DE PRAKTIJK
Het gedachtegoed en de praktijk van pessotherapie
vrij toegankelijk

Roij, de , Pieter - 50–1 (2012)

2011


UIT DE PRAKTIJK
Gecombineerde schemagerichte psycho- en muziektherapie met forensisch psychiatrische patiënten: een krachtig instrumentarium!
vrij toegankelijk

Hoop, W. de & Smit, Ellen - 49–3 (2011)
UIT DE PRAKTIJK
Suïcidaliteit en Onmacht
vrij toegankelijk

Maagdenberg, Theo & Gaijmans, Anne - 49–3 (2011)
UIT DE PRAKTIJK
Van verwijdering naar verbondenheid
vrij toegankelijk

Deij, Petra - 49–1 (2011)
UIT DE PRAKTIJK
Het verhaal van een therapie vanuit theoretische invalshoeken. Woorden rond het onverwoorde en het worden vanuit het niet verworvene
vrij toegankelijk

Deknudt, Heidi - 49–1 (2011)

2009


UIT DE PRAKTIJK
En er was niemand. Terugblik na vijfentwintig jaar werken met seksueel getraumatiseerde adolescenten en jong volwassenen
vrij toegankelijk

Laagland, Ans - 47–2 (2009)

2008


UIT DE PRAKTIJK
Zwarte zwanen, witte zwanen. Wie gaat er mee naar de binnenkant varen? Ontwerp van een cliëntgerichte groepsmodule voor mensen met een negatief zelfbeeld
vrij toegankelijk

Delft, Kees van, & Kok, Eli - 46–3 (2008)
UIT DE PRAKTIJK
‘Exposure’ en Exploratie. Frustrerend contrast of fraai continuüm?
vrij toegankelijk

Gerrits Jans, Marcel - 46–1 (2008)

2006


UIT DE PRAKTIJK
Goedheid, schoonheid en waarheid als wegwijzers naar zingeving in psychotherapie
vrij toegankelijk

Leijssen, Mia - 44–3 (2006)
UIT DE PRAKTIJK
Mislukte therapie: wie zal het zeggen?
vrij toegankelijk

Leijssen, Mia - 44–2 (2006)
UIT DE PRAKTIJK
Naschrift bij het artikel 'Intuïtief weten of objectiverend meten? Een experiëntieel experiment'
vrij toegankelijk

Gerrits Jans, Marcel - 44–2 (2006)
UIT DE PRAKTIJK
Intuïtief weten of objectiverend meten? Een experiëntieel experiment
vrij toegankelijk

Gerrits Jans, Marcel - 44–1 (2006)

2004


UIT DE PRAKTIJK
De cliëntgerichte gezinstherapeut helpt niet alleen zijn cliënten, maar bevordert ook de actualisatie van zijn therapierichting
vrij toegankelijk

Colin, Willy - 42–3 (2004)

2002


UIT DE PRAKTIJK
Het durven aangaan van uiterste levensvragen, een toets voor gezondheid in psychotherapie
vrij toegankelijk

Rutgers van der Loeff, Coos - 40–4 (2002)

1999


UIT DE PRAKTIJK
Oefenen in echtheid
vrij toegankelijk

Leijssen, Mia - 37–3 (1999)

1998


UIT DE PRAKTIJK
Contact maken met eigen emoties. Cliënten met eetstoornissen zoeken hun kompas op
vrij toegankelijk

Vandeputte, An - 36–4 (1998)
Pagina 1 2
3